Nieuws

Boek ‘Twee Pijlers – Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat’ verschenen

By 14/01/2021 No Comments

Maandag 18 januari 2021 verscheen bij uitgeverij Prometheus mijn nieuwe boek ‘Twee Pijlers – Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat‘ (340 blz)

[De geprinte versie is uitverkocht, maar sinds februari 2023 is de e-book versie verkrijgbaar]

Van de achterflap:

Waarom mogen politici de besluiten nemen die zij nemen? Op grond waarvan mag een rechter een uitspraak doen met grote politieke gevolgen? En met welk mandaat neemt een centrale bankier maatregelen, die rechtstreekse gevolgen hebben voor de welvaartsdeling in een land?

De democratische rechtsstaat is gebaseerd op twee pijlers. Een electorale pijler, waarin politieke partijen, parlement en regering handelen op basis van een kiezersmandaat. En een niet-electorale pijler, waarin niet-gekozen overheidsinstellingen als de rechterlijke macht, centrale banken en andere autoriteiten besluiten nemen die veel mensen raken. Als het goed is houden die pijlers elkaar in evenwicht met het oog op het welzijn van het volk. Maar functioneren zij nog wel goed? En is de verhouding tussen die twee pijlers  nog wel in balans?

In dit boek over de Nederlandse politiek wordt eerst nagegaan wat onder het volk moet worden verstaan. Vervolgens komen de instituties in beide pijlers aan bod: van hun historische oorsprong tot hun huidige functioneren in een internationale context. Stuiten die instituties inmiddels niet op de grenzen van hun legitimiteit? En wat betekent dat voor de democratische rechtsstaat?
———–

In BMGN – The Low Countries Historical Review, volume 137 (2022), van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, staat uitgebreide bespreking van Twee Pijlers – Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat door Joris Gijsenbergh: ‘Koole geeft een bewonderingswaardige interdisciplinaire analyse van de legitimiteit van de democratische rechtsstaat, zowel in het verleden, het heden als de toekomst. Daarmee stimuleert hij andere academici om zich te mengen in het debat over dit relevante hedendaagse vraagstuk.’

De juridische website Ars Aequi Weblogs publiceerde op 12 januari 2022 een korte recensie van Twee Pijlers – Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat: ‘Een fraai boek over urgente materie. De lezer kan zich laven aan Kooles kennis van geschiedenis, politicologie en staatsrecht. Zij analyses zijn scherp en vlot leesbaar. Koole daagt de lezer bovendien uit om na te denken over actuele pijnpunten in onze democratische rechtsstaat en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor’.

In het laatste nummer van 2021 van het Tijdschrift voor Geschiedenis (december; nummer 134.3) wijdt Karin van Leeuwen een uitvoerige bespreking aan Twee Pijlers: de ‘vlotte stijl’ resulteert in ‘een erudiet werk, dat knap schakelt tussen historische context, politieke theorie en de recente praktijk’.

Op 16 november 2021 werd het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2021 van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (Nijmegen) gepubliceerd. Daarin (pp. 193-196) een bespreking door Joop van den Berg van o.a. mijn boek Twee Pijlers. Hij vergelijkt het met een eerder boek van zijn hand over de Nederlandse politiek en stelt ‘Het boek van Koole is breder en tegelijk grondiger… en het is ook meer internationaal vergelijkend van karakter’.

Op 25 oktober 2021 verscheen nummer 2021-5 van Socialisme & Democratie waarin Rob van der Hulle reageert op hoofdstuk 7 in mijn boek Twee Pijlers over de rol van de rechter: ‘Koole [heeft] een mooi boek heeft geschreven over een zeer actueel onderwerp’.

In Regelmaat. Tweemaandelijks tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken, aflevering 3, 2021 noemt P.J.P.M. van Lochem Twee Pijlers zowel een ‘degelijk leerboek’ als een ‘een scherp en tegelijkertijd genuanceerd beeld van het actuele krachtenveld”. Tevens spreekt hij over de ‘objectiverende en terughoudende opiniëring door Koole’ en over ‘Kooles degelijke en autonome zienswijze’.

In het kwartaalblad van de Vereniging van oud-parlementariërs, Nestor, van september 2021 besprak Mieke van den Burg Twee Pijlers: ‘Ik raad iedereen aan dit boek te lezen. Het geeft een helder inzicht in processen en verhoudingen en is bovendien zeer makkelijk leesbaar’.

Het blad Binnenlands Bestuur publiceerde 17 september 2021 een recensie van mijn boek Twee Pijlers door Maurice Swirc: In deze tijd ‘is dit toegankelijke, maar deskundige boek een verademing’.

De website van de Public Affairs Academie publiceerde op 9 september 2021 een bespreking van Twee Pijlers: ‘de ontwikkelingen komen vlot voorbij, als een college over de democratische geschiedenis’

Het septembernummer van HP/DeTijd (publicatie 23 augustus 2021) bevat een uitgebreid interview door Willem Pekelder met mij, dat vooral over mijn boek Twee Pijlers gaat.

Half augustus 2021 verscheen het augustusnummer van het maandblad Socialisme & Democratie van de Wiardi Beckmanstichting. Daarin een sterk verkorte en enigszins bewerkte versie van het slothoofdstuk uit mijn boek Twee Pijlers. Naar aanleiding van mijn boek schreven Wimar Bolhuis, Leonard Besselink en Paul de Beer in hetzelfde nummer artikelen over deelthema’s.

Op 2 augustus 2021 schreef Platform Overheid over Twee Pijlers: ‘Ruud Koole … weet de lezer te boeien met zijn nieuwe boek waarin hij de twee pijlers van onze democratische rechtsstaat ontrafelt. En van kritisch commentaar voorziet.’

Op 21 juli 2021 werd mijn boek genomineerd voor de Prinsjesboekenprijs voor het beste boek over de Nederlandse politiek uit het afgelopen parlementaire jaar: https://www.prinsjesfestival.nl/dit-zijn-de-twaalf-geselecteerde-boeken-voor-de-prinsjesboekenprijs/

Marc Chavannes besprak voor De Correspondent op 5 juli 2021 twee boeken, waaronder mijn boek Twee Pijlers over het Nederlandse politieke landschap. Chavannes: ‘Koole beschrijft dat van kleur verschietende landschap weergaloos helder en leesbaar’.

Op 5 juni 2021 verscheen in dagblad Trouw een essay van mij over ‘dualisme’, mede gebaseerd op mijn boek: https://www.trouw.nl/verdieping/dualisme-liever-een-sterker-parlement~bb32dfba/. Zie over dit onderwerp ook mijn blog van 15 april 2021: https://www.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id366/15-04-2021/de-dualisme-reflex-na-omtzigt-gate.html. Zie tevens: Martin Sommer in de Volkskrant van 17 april 2021: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nergens-wordt-het-wiel-zo-vaak-uitgevonden-als-in-de-politiek~bf53594e/

In het blad Liberale Reflecties van mei 2021 verscheen een uitvoerige bespreking van mijn boek Twee Pijlers door prof. dr. Sybe Schaap: ‘Het boek is uitermate informatief en educatief, en helder geschreven.’

Een interview met mij over mijn boek Twee Pijlers staat in Maarten! van april 2021: https://www.maartenonline.nl/de-aantasting-van-de-democratische-rechtsstaat/

Op donderdagmiddag 25 maart 2021 hield ik een online lezing voor de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen over het functioneren van de democratische rechtsstaat. Dit deed ik aan de hand van mijn boek Twee Pijlers. 140 belangstellenden volgden deze lezing. Zie voor een verslag: https://rechtenoverheid.nl/event/het-wankele-evenwicht-in-de-democratische-rechtsstaat-1489

In NRC-Handelsblad van 5 maart 2021 gaf Mark Kranenburg in zijn bespreking vier ballen voor mijn boek Twee Pijlers: ‘een theoretische, historische, filosofische maar bovenal gedegen beschouwing over het bestuurlijk stelsel dat met het begrip rechtsstaat in één woord wordt samengevat’.

Op 24 februari 2021 verwees Adri Duivesteijn op de website Joop met instemming naar Twee Pijlers.

In de serie ‘Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering’ van De Nieuwe Wereld.TV sprak ik op 19 februari 2021 over mijn boek Twee Pijlers – Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat.

Op 8 februari 2021 publiceerde Jos van Dijk een uitvoerige bespreking van mijn boek Twee Pijlers: https://sargasso.nl/de-nederlandse-rechtsstaat-in-wankel-evenwicht/ voor een uitvoerige bespreking van dit ‘zeer goed leesbare boek’ : ‘Aanbevolen voor iedereen die zich een gedegen oordeel wil vormen over de huidige staat van de Nederlandse politiek en verder wil komen dan hier en elders rondzingende clichébeelden’.