Nieuws

Boek ‘Twee Pijlers’ verschenen

By 14/01/2021 No Comments

Maandag 18 januari verscheen bij uitgeverij Prometheus mijn nieuwe boek ‘Twee Pijlers – Het wankele evenwicht in de democratische rechtsstaat‘ ! (340 blz) https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/ruud-koole

Van de achterflap:

Waarom mogen politici de besluiten nemen die zij nemen? Op grond waarvan mag een rechter een uitspraak doen met grote politieke gevolgen? En met welk mandaat neemt een centrale bankier maatregelen, die rechtstreekse gevolgen hebben voor de welvaartsdeling in een land?

De democratische rechtsstaat is gebaseerd op twee pijlers. Een electorale pijler, waarin politieke partijen, parlement en regering handelen op basis van een kiezersmandaat. En een niet-electorale pijler, waarin niet-gekozen overheidsinstellingen als de rechterlijke macht, centrale banken en andere autoriteiten besluiten nemen die veel mensen raken. Als het goed is houden die pijlers elkaar in evenwicht met het oog op het welzijn van het volk. Maar functioneren zij nog wel goed? En is de verhouding tussen die twee pijlers  nog wel in balans?

In dit boek over de Nederlandse politiek wordt eerst nagegaan wat onder het volk moet worden verstaan. Vervolgens komen de instituties in beide pijlers aan bod: van hun historische oorsprong tot hun huidige functioneren in een internationale context. Stuiten die instituties inmiddels niet op de grenzen van hun legitimiteit? En wat betekent dat voor de democratische rechtsstaat?
———–

Marc Chavannes besprak voor De Correspondent op 5 juli 2021 twee boeken, waaronder mijn boek Twee Pijlers over het Nederlandse politieke landschap. Chavannes: ‘Koole beschrijft dat van kleur verschietende landschap weergaloos helder en leesbaar’. Hoe politiek en bestuur steeds minder democratisch worden – De Correspondent

Op 5 juni 2021 verscheen in dagblad Trouw een essay van mij over ‘dualisme’, mede gebaseerd op mijn boek: https://www.trouw.nl/verdieping/dualisme-liever-een-sterker-parlement~bb32dfba/. Zie over dit onderwerp ook mijn blog van 15 april 2021: https://www.nederlandrechtsstaat.nl/forum/id366/15-04-2021/de-dualisme-reflex-na-omtzigt-gate.html. Zie tevens: Martin Sommer in de Volkskrant van 17 april 2021: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nergens-wordt-het-wiel-zo-vaak-uitgevonden-als-in-de-politiek~bf53594e/

Een interview met mij over mijn boek staat in Maarten! van april 2021: https://www.maartenonline.nl/de-aantasting-van-de-democratische-rechtsstaat/

Op donderdagmiddag 25 maart 2021 hield ik een online lezing voor de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen over het functioneren van de democratische rechtsstaat. Dit deed ik aan de hand van mijn boek. 140 belangstellenden volgden deze lezing. Zie voor een verslag: https://rechtenoverheid.nl/event/het-wankele-evenwicht-in-de-democratische-rechtsstaat-1489

In NRC-Handelsblad van 5 maart 2021 gaf Mark Kranenburg in zijn bespreking vier ballen voor mijn boek: ‘een theoretische, historische, filosofische maar bovenal gedegen beschouwing over het bestuurlijk stelsel dat met het begrip rechtsstaat in één woord wordt samengevat’. https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/04/polderend-gaat-de-democratie-ten-onder-a4034253

In de serie ‘Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering’ van De Nieuwe Wereld.TV sprak ik op 19 februari 2021 over mijn boek: https://www.youtube.com/watch?v=nKTVqt1w2Ek.

Zie ook: https://sargasso.nl/de-nederlandse-rechtsstaat-in-wankel-evenwicht/ voor een uitvoerige bespreking van dit ‘zeer goed leesbare boek’ : ‘Aanbevolen voor iedereen die zich een gedegen oordeel wil vormen over de huidige staat van de Nederlandse politiek en verder wil komen dan hier en elders rondzingende clichébeelden’.