Wetenschap

Als wetenschapper richt Ruud Koole zich op het functioneren van politieke instituties in de democratische rechtsstaat. Zijn leeropdracht als hoogleraar luidde: Politicologie, in het bijzonder de Nederlandse Politiek en haar institutionele ontwikkeling. In zijn onderzoek krijgen politieke legitimiteit, politieke partijen, Nederlandse politieke instituties en Nederlandse politieke geschiedenis bijzondere aandacht.

Zijn onderzoek verricht Ruud Koole vaak samen met collega’s in nationaal en internationaal verband. Zo participeerde hij in het verleden onder meer in de internationale onderzoeksgroep onder leiding van Peter Mair en Richard S. Katz over veranderende partijorganisaties. Momenteel doet hij onder meer onderzoek naar partijleden met Joop van Holsteyn en Josje den Ridder; in 2017-2018 werd hiervoor een derde survey onder acht Nederlandse partijen gehouden en neemt hij deel aan het internationale Political Party Database ¬†project onder leiding van Susan Scarrow, Thomas Poguntke en Paul Webb. Met Wim Voermans en Henk Te Velde gaf hij van 2013 tot 2019 leiding aan het Leidse onderzoeksprofileringebied Political Legitimacy.

Publicaties

Het schrijven van boeken, artikelen in tijdschriften en hoofdstukken in bundels behoort tot de kern van het wetenschappelijk bedrijf.

In de publicatielijst zijn alle gepubliceerde resultaten opgenomen: wetenschappelijke en vakpublicaties, rapporten, alsmede door hem geschreven columns.

Publicatielijst Ruud Koole