Bij zijn politieke activiteiten baseert Ruud Koole zich op sociaal-democratische waarden. Hieronder staan een lezing en een essay, waarin hij reflecteert op het sociaal-democratische gedachtegoed.

Video van lezing Ruud Koole op 26 januari 2018 te Leiden over ‘De schitterende toekomst van de sociaal-democratie’. De tekst van de lezing is hieronder te vinden.

De schitterende toekomst van de sociaal-democratie

De PvdA zit in zwaar weer. De verkiezingsnederlagen van de afgelopen jaren dreunen nog door. Toch hoeft dit niet te betekenen dat de sociaal-democratie geen toekomst heeft. De toekomst ligt in een combinatie van vrees en hoop.

Links van het midden

In maart 2001 werd ik voor het eerst tot voorzitter van de Partij van de Arbeid gekozen. Het waren de jaren van het tweede Paarse kabinet. Economisch ging het Nederland nog zeer voor de wind.

En toch knaagde er iets. Waren we met z’n allen niet wat doorgeschoten in het najagen van het eigenbelang? Steeds meer en nooit genoeg? En kwam die sterk toegenomen welvaart wel ten goede aan iedereen?